Mobile Money được Thủ tướng đồng ý cho triển khai thí điểm trong 2 năm

10/03/2121

Mobile Money được Thủ tướng đồng ý cho triển khai thí điểm trong 2 năm

Thủ tướng chính thức đồng ý triển khai thí điểm Mobile Money trong 2 năm. Ảnh TL