Từ 01/07/2021, V120N và V120Z được Viettel bổ sung thêm gói đa chu kỳ

22/07/2121

Sau khi ra đời các gói đa chu kỳ khác rất thành công đặc biệt là V120 với chu kỳ 3, 6, 12 tháng ( 3V120, 6V120, 12V120 ). Tiếp nối sau sự thành công đó V120Z và  V120N cũng được Viettel phát triển thêm các gói đa chu kỳ 3, 6, 12 tháng. Với các gói đa chu kỳ này, khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để quan tâm đến việc gia hạn sử dụng gói theo chu kỳ từng tháng.

Các gói V120Z vs V120N đa chu kỳ Các gói V120Z vs V120N đa chu kỳ

Chi tiết các gói V120N 3 tháng, V120N 6 tháng, V120N 12 tháng :

Tên gói Chính sách Cách đăng ký
3V120N
 • Giá: 360.000đ
 • Lưu lượng: 4GB/Ngày
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 150 phút
 • Hạn Dùng: 90 ngày
 • Hết 4GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 3V120N 969755855 gửi 9123
6V120N
 • Giá: 720.000đ
 • Lưu lượng: 4GB/Ngày
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 300 phút
 • Hạn Dùng: 180 ngày
 • Hết 4GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 6V120N 969755855 gửi 9123
12V120N
 • Giá: 1.440.000đ
 • Lưu lượng: 4GB/Ngày
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 600 phút
 • Hạn Dùng: 360 ngày
 • Hết 4GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 12V120N 969755855 gửi 9123

Chi tiết các gói V120Z 3 tháng, V120Z 6 tháng, V120Z 12 tháng :

Tên gói Chính sách Cách đăng ký
3V120Z
 • Giá: 270.000đ
 • Lưu lượng: 4GB/Ngày
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 150 phút
 • Hạn Dùng: 90 ngày
 • Hết 4GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 3V120Z 969755855 gửi 9123
6V120Z
 • Giá: 540.000đ
 • Lưu lượng: 4GB/Ngày
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 300 phút
 • Hạn Dùng: 180 ngày
 • Hết 4GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 6V120Z 969755855 gửi 9123
12V120N
 • Giá: 1.080.000đ
 • Lưu lượng: 4GB/Ngày
 • Nội mạng: Miễn phí 20 phút/cuộc
 • Ngoại mạng: Miễn phí 600 phút
 • Hạn Dùng: 360 ngày
 • Hết 4GB tính cho gói 4G đang sử dụng (nếu có)
 • Áp dụng cho: Thuê bao theo danh sách
 • (Xem chi tiết)

Đăng ký

Hoặc Soạn: 12V120Z 969755855 gửi 9123