Gói hot

Các gói cước đang được yêu thích nhất hiện nay!

V120Z

90.000đ

Lưu lượng: 120GB

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí cuộc gọi ≤ 20 phút nội mạng

Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng

(Hết lưu lượng: Dừng truy cập)

Chi tiết

UMAX50N

50.000đ

Lưu lượng: 5GB

Thời hạn: 30 ngày

(Hết lưu lượng: Miễn phí truy cập với tốc độ thông thường)

Chi tiết

S10

10.000đ

Thời hạn: 30 ngày

500 sms nội mạng

Chi tiết

X50

50.000đ

Lưu lượng: 102GB

Thời hạn: 30 ngày

(Hết lưu lượng: Truy cập gói MI nếu có)

Chi tiết

Gói Combo

V120Z

90.000đ

Lưu lượng: 120GB

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí cuộc gọi ≤ 20 phút nội mạng

Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng

(Hết lưu lượng: Dừng truy cập)

Chi tiết

KIDMAX30

30.000đ

Lưu lượng: 1GB

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí 30 phút gọi nội mạng

(Hết lưu lượng: Miễn phí truy cập với tốc độ thông thường)

Chi tiết

V50C

50.000đ

Lưu lượng: 3GB/30 ngày

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí cuộc gọi ≤ 10 phút - tối đa 1000 phút nội mạng

(Hết lưu lượng: Truy cập gói MI nếu có)

Chi tiết

V120

120.000đ

Lưu lượng: 60GB

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí cuộc gọi ≤ 20 phút nội mạng

Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng

(Hết lưu lượng: Dừng truy cập)

Chi tiết

Gói Data

UMAX50N

50.000đ

Lưu lượng: 5GB

Thời hạn: 30 ngày

(Hết lưu lượng: Miễn phí truy cập với tốc độ thông thường)

Chi tiết

X50

50.000đ

Lưu lượng: 102GB

Thời hạn: 30 ngày

(Hết lưu lượng: Truy cập gói MI nếu có)

Chi tiết

Umax50

50.000đ

Lưu lượng: 5GB

Thời hạn: 30 ngày

(Hết lưu lượng: Miễn phí truy cập với tốc độ thông thường)

Chi tiết

XL50

50.000đ

Lưu lượng: 5GB

Thời hạn: 30 ngày

(Hết lưu lượng: Truy cập gói MI nếu có)

Chi tiết

Gói Thoại-SMS

S10

10.000đ

Thời hạn: 30 ngày

500 sms nội mạng

Chi tiết

DK50

50.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí 500 phút gọi nội mạng

Chi tiết

MP50

50.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí cuộc gọi ≤ 20 phút nội mạng

Chi tiết

MP30X

30.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí cuộc gọi ≤ 10 phút - tối đa 500 phút nội mạng

Chi tiết

Gói Ngày

ST15K

15.000đ

Lưu lượng: 3GB

Thời hạn: 3 ngày

(Hết lưu lượng: Truy cập gói MI nếu có)

Chi tiết

MI5D

5.000đ

Lưu lượng: 500MB

Thời hạn: 24h

(Hết lưu lượng: Truy cập gói MI nếu có)

Chi tiết

MI10D

10.000đ

Lưu lượng: 2GB

Thời hạn: 24h

(Hết lưu lượng: Truy cập gói MI nếu có)

Chi tiết

T15K

15.000đ

Lưu lượng: 150MB

Thời hạn: 7 ngày

Miễn phí 75 phút gọi nội mạng

(Hết lưu lượng: Truy cập gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có))

Chi tiết

Gói Tomato

TOMD30

30.000đ

Lưu lượng: 1GB

Thời hạn: Không giới hạn

(Hết lưu lượng: Dừng truy cập)

Chi tiết

TOMD10

10.000đ

Lưu lượng: 200MB

Thời hạn: Không giới hạn

(Hết lưu lượng: Truy cập gói MI nếu có)

Chi tiết

Gói Dcom

D500

500.000đ

Lưu lượng: 60GB

Thời hạn: 12 tháng

(Hết lưu lượng: Miễn phí truy cập với tốc độ thông thường)

Chi tiết

D70

70.000đ

Lưu lượng: 7GB

Thời hạn: 30 ngày

(Hết lưu lượng: Miễn phí truy cập với tốc độ thông thường)

Chi tiết

D50

50.000đ

Lưu lượng: 3.5GB

Thời hạn: 30 ngày

(Hết lưu lượng: Miễn phí truy cập với tốc độ thông thường)

Chi tiết

D30

30.000đ

Lưu lượng: 2,5GB

Thời hạn: 30 ngày

(Hết lưu lượng: Truy cập tính phí với cước 200đ/1MB)

Chi tiết